سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
پسر آدم را با ناز چه کار که آغازش نطفه بوده است و پایانش مردار . نه روزى خود دادن تواند و نه تواند مرگش را باز راند [نهج البلاغه]