سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
آگاهترین مردم به خود، بیمناکترین آنها از پروردگارش است [امام علی علیه السلام]