سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
دانش، گنج بزرگی است که فنا نمی پذیرد . [امام علی علیه السلام]