سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
آنچه از کشتار برهد دیرتر پاید و بیشتر زاید . [نهج البلاغه]