سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
خداوند، بخشش را دوست می دارد وناخنْ خشکی را دشمن می دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]