سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
زبانت را به نرم گویی و سلام کردن، عادت بده، تا دوستانت فراوان شوند و دشمنانت اندک گردند . [امام علی علیه السلام]